12 év tapasztalattal a hátunk mögött...

Gyógypedagógia

Gyógypedagógia

A kisgyermekek (0-4 év), valamint az óvodás és kisiskolás korú gyermekek vizsgálatát követően a képességprofiljuk erőségeire támaszkodva segítjük a különböző részképességek fejlődését. A terápia komplex, játékos, egyéni szükségletek alapján tervezett, amely során kiemelten fontosnak tartjuk a szülőkkel történő szoros együttműködést és a tanácsadást.

Tovább
Logopédiai terápiák

Logopédiai terápiák

Egyéni órák keretében a - előzetes vizsgáltok alapján - a következő terápiákat kínáljuk gyerekek és felnőttek részére. A terápiák egy része online is végezhető. Változatos feladatokkal teszem játékossá az oldott légkörben folyó munkát, amelynek fontos része az otthoni gyakorlás.

Tovább
MANÓCSKÁK családi móka 5 éves korig

MANÓCSKÁK családi móka 5 éves korig

Mi a foglalkozás célja? A foglalkozások középpontjában a mozgás-és beszédfejlődés támogatása és kísérése áll, amelyek kiemelten fontosak ebben az életkorban és megalapozzák a sikeres iskolai éveket.

Tovább
Mozgásterápia, Alapozó Terápia és TSMT

Mozgásterápia, Alapozó Terápia és TSMT

Az Alapozó Terápia mozgásfejlesztésen alapuló (ún. motoszenzoros) típusú idegrendszer fejlesztő terápia. Az egyszerű mozgásoktól halad az összetett, sorozatokból álló, bonyolult mozgásokig, a fejlett koordinációt igénylő feladatok megtanulásáig, automatizálódásáig. A mozgásfejlesztési gyakorlatsor hat a beszéd működéséért, az írásért és olvasásért felelős területekre is. A terápia során a mozgás kiegészül fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, ritmus, labdagyakorlatok stb.), ami tovább növeli a módszer hatékonyságát. A terápia során javul a mozgás kivitelezése, összerendezettsége, kialakul vagy megszilárdul a jobb-vagy baloldali dominancia, fejlődik az emlékezet, a koncentrációs és az együttműködési képesség.

Tovább
MAZSOLA baba-mama foglalkozás

MAZSOLA baba-mama foglalkozás

A foglalkozások középpontjában a mozgás-és beszédfejlődés támogatása és kísérése, a testtudat és a térérzékelés fejlesztése áll. A mondókák, énekek, játékos gyakorlatok, ölbeli játékok segítik a beszédindulást és a mozgás fejlődését, a közös élmények erősítik a szülő-gyermek kapcsolatot. A kortárscsoport lehetőséget nyújt a babáknak az első szociális élmények örömteli megélésére, a szülőknek barátkozásra, beszélgetésre, tapasztalatcserére.

Tovább
Iskola-előkészítő foglalkozás

Iskola-előkészítő foglalkozás

Az iskolakezdés a gyermek életének egyik legjelentősebb fordulópontja. A foglalkozás célja, hogy segítséget nyújtson a zökkenőmentes iskolakezdéshez és a gyerekek készségei megfeleljenek az iskolai követelményeknek. Az előzetes felmérést követően az iskolai érettséghez szükséges részképességeket játékos formában sajátítjuk el egyéni foglakozások keretében. Ha csoportos foglalkozást kerestek, csatlakozzatok óvodásoknak szóló Vackor komplex programunkhoz.

Tovább
Mozgásterápia, finommotoros és grafomotoros fejlesztés

Mozgásterápia, finommotoros és grafomotoros fejlesztés

A finom- és grafomotoros mozgások fejlesztése azoknak az 4-7 éveseknek ajánlott, akiknek a mozgása összerendezetlen, kézügyessége, rajz és írásképessége gyengébb, amely esetenként kézdominancia kialakulatlanságával társul.

Tovább
VACKOR komplex, kiscsoportos program

VACKOR komplex, kiscsoportos program

Mi a foglalkozás célja? A gyerekek a sikeres iskolakezdéshez szükséges készségeket és képességeket sajátíthatják el a szeretetteljes, elfogadó környezetben, felkészült szakember vezetésével.

Tovább