Mozgásterápia

Finommotoros és grafomotoros fejlesztés

A finom- és grafomotoros mozgások fejlesztése azoknak az 4-7 éveseknek ajánlott, akiknek a mozgása összerendezetlen, kézügyessége, rajz és írásképessége gyengébb, amely esetenként kézdominancia kialakulatlanságával társul.

A mozgásfejlődés hosszú folyamat, amelynek főbb állomásai a nagymozgások kialakulása, az ezzel párhuzamosan és kölcsönhatásban fejlődő finommozgások majd az írómozgások kiépülése. A “grafomotoros” kifejezés a rajz- és íráskészséggel kapcsolatos mozgások összefoglaló megnevezése, tágabb értelemben a finommozgás-koordinációt igénylő tevékenységeket jelenti.

Finommotoros és grafomotoros fejlesztés

Alapvető érési időszaka a 4-7 éves kor, amikor a kézizmok és a kézközépcsontok erősödése és egyes agyi struktúrák fejlődése zajlik. A gyerekek álltalában örömmel rajzolnak, gyurmáznak, építenek és játszanak olyan játékokat, amelyek segítik a mozgások egyre összetettebb kivitelezését. Egyes gyerekeknél azonban az író-rajzoló készségek nem fejlődnek megfelelő szintre az iskolakezdetéig, amely nehézséget okozhat az írás elsajátítása során és lemaradást okozhat az első iskolai év folyamán.

A foglalkozások célja, hogy javuljon a résztvevő gyerekek kézügyessége, a finommozgásaik koordinációja, erősödjön a kéz dominanciája, sajátítsák el a megfelelő testtartást, ceruzafogást, a rugalmas, folyamatos vonalvezetést és a helyes nyomatékot. Fejlődjön a szem-kéz koordináció, a tapintás, a formák észlelésének képessége, a tér kihasználása, a formák kialakítása és összekapcsolása, a lendületes, ritmusos, könnyed írómozgás kivitelezés.

A foglalkozások a fokozatosság elvét követő tematika szerint, az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos formában, egyéni vagy kiscsoportos keretek között folynak.

Ha bizonytalan vagy, hogy szükségetek van-e fejlesztésre, ingyenes konzultációval segítek!

Keress bizalommal a brusszelitanoda@gmail.com címen vagy a +32 477 08 62 00 telefonszámon!

Szirányiné dr. Gawlovics Judit
gyógypedagógus-logopédus
alapozó terapeuta, tanár, drámapedagógus
+32 477 08 62 00
brusszelifejleszto@gmail.com