Komplex gyógypedagógiai fejlesztés

Egyéni foglalkozások, változatos feladatokkal

Fejlesztés magyarul Brüsszelben!

Magyar nyelvű fejlesztő órák már Belgiumban is!

 • Egyéni fejlesztési terv,
 • hatékony órák,
 • szórakoztató fejlődés,
 • játékos tanulás,
 • széleskörű tapasztalat,
 • kitűnő felszereltség.

Bizonytalan vagy, hogy gyermeked megfelelő ütemben fejlődik?
Kortársaihoz képest elmaradásokra figyeltél fel?
Tanulási nehézségei vannak?
Szeretnél átfogó képet kapni a gyermeked fejlettségi szintjéről?

Ingyenes tanácsadással segítek kiválasztani a gyermekednek legmegfelelőbb felmérést és foglalkozást!

Írj a brusszelifejleszto@gmail.com címre vagy hívj a +32 477 08 62 00 telefonszámon.

Sokéves, többnyelvű környezetben szerzett tapasztalatomat rendszeres továbbképzésekkel tartom naprakészen!

A kisgyermekek (0-4 év), valamint az óvodás és kisiskolás korú gyermekek vizsgálatát követően a képességprofiljuk erősségeire támaszkodva segítem a különböző részképességek fejlődését.

A gyógypedagógiai fejlesztés területei:

 • nagymozgás, finommotorika, grafomotorika,
 • vizuomotoros koordináció,
 • testséma,
 • érzékelés, észlelés (vizuális, auditív, téri),
 • gondolkodási funkciók,
 • emlékezet fejlesztése,
 • figyelmi funkciók fejlesztése,
 • beszéd és funkcionális kommunikáció,
 • szociális-érzelmi terület, akarati-, viselkedésbeli, -magatartási tényezők,
 • tanulási képességek,
 • írás-, olvasási- és számolási készség.
Logopédia

Minden gyermeknek biztosítom az egyéni odafigyelést, a tervezett, átgondolt fejlesztést! Kiemelten fontosnak tartom a szülőkkel történő szoros együttműködést és a tanácsadást.

Kitűnően felszerelt terem, változatos mozgásfejlesztő eszközök, érdekes fejlesztő játékok, saját tervezésű, kreatív feladatok garantálják a jó hangulatú, hatékony órákat.

A foglalkozások a gyerekek életkorából adódóan játékba ágyazottan, oldott légkörben zajlanak és a gyermek egész személyiségére pozitív hatással vannak.

A fejlődési problémák, zavarok időben történő felismerése rendkívül fontos, keressetek bizalommal!

Szirányiné dr. Gawlovics Judit
gyógypedagógus-logopédus
alapozó terapeuta, tanár, drámapedagógus
+32 477 08 62 00
brusszelifejleszto@gmail.com