Logopédiai terápiák

Egyéni órák, változatos feladatokkal

Magyar logopédus Brüsszelben.

Logopédia magyarul már Belgiumban is!

Milyen esetekben érdemes hozzám fordulni?

Ha nem indul meg időben a beszéd (megkésett beszédfejlődés): a gyermeked késve kezd el beszélni vagy csak mutogat, nem jelennek meg az első szavak, esetleg néhány szót használ, de nem tud eljutni a mondatalkotásig illetve beszéde nyelvtanilag helytelen. Ha 2-2,5 éves koron túl sem indul be a beszédfejlődés, nem éri el a gyermek az 50 szavas szókincset, nem kezd el szavakat összekapcsolni, valószínűleg logopédus segítségére van szükség.

Ha nyelvfejlődés nem a tipikus utat követi (akadályozott beszédfejlődés): nem időbeli késéről, hanem változatos tünetegyüttessel jelentkező nyelvfejlődési zavarról van szó. A gyermeked pl. alig gagyog, nehezen érthető a beszéde, a beszéde és a beszéd megértése lassabban fejlődik, szegényes a szókincse, nem vagy nehezebben alkalmazza a nyelvtani szabályokat, ezekhez rendszerint tanulási és egyéb nehézségek társulnak.

Artikulációs problémák: ha a gyermeked beszéde még 5-6 éves korban is nehezen érthető, pösze, beszédhibás: hangokat kihagy, torzít, felcserél.

Ha a gyermekednek beszédészlelési és beszédértési problémái vannak. Jelei lehetnek pl. kérdésekre helytelenül válaszol, utasítást nem vagy pontatlanul hajt végre, gyakran visszakérdez, nem szeret mesét hallgatni, látszólagos memórizavarok, tanulási nehézségek, idegen nyelv elsajátításának nehézsége.

Ha a gyermeked részképesség problémákkal küzd (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia): pl. nehezebben tanul meg olvasni, sok hibával ír, nehezére esik a hangok és betűk összekapcsolása, gondjai vannak matematikából vagy a helyesírási szabályok gyakorlati alkalmazásával.

Logopédia
Logopédia

Nyelvlökéses nyelés esetén, melyet leggyakrabban a fogorvos, a fogszabályozó szakorvos fedez fel és javasolja a logopédust. A gyermek ill. felnőtt szájon át veszik a levegőt, nyeléskor és egyes hangok képzése során a nyelv a fogsorához nyomódik, ami arc- fogsor-és testi elváltozásokhoz vezet.

Diszfónia (hangszínes rekedt, fátyolos hang, préselt, hangszalagcsomó stb.) vagy orrhangzós beszéd esetén.

Beszédfolyamatosság zavarai: ha a gyermeked dadog vagy hadar.

Bármely probléma esetén, amely nehezíti, hogy a gyereked kifejezze magát, közölje gondolatait (pl. szájpadhasadék, ADHD, autizmus spektrumzavar, idegrendszer éretlensége, hallásprobléma)

Gyenge szájkörüli izmok, légzési zavar, nyelési zavar esetén.

Ha sérülés vagy betegség következtében rehabilitációra van szükséged.

Sokéves logopédiai gyakorlatom és tapasztalatom van többnyelvű gyerekekkel. Az órák során a legkorszerűbb diagnosztikai és terápiás módszereket, eszközöket használom.

Fontos! A beszédproblémát minél korábban felfedezik és kezelik, annál eredményesebb a fejlesztés!

Egyéni órák keretében a - előzetes vizsgáltok alapján - a következő terápiákat kínáljuk gyerekek és felnőttek részére:

 • Megkésett vagy akadályozott beszédfejlődés;
 • Beszédindítás;
 • Artikulációs zavarok terápiája;
 • Nyelvlökéses nyelés terápia;
 • Diszfónia (kóros rekedtség) terápia;
 • Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése;
 • Orrhagzós beszéd terápia;
 • Beszédfolyamatosság zavarai (dadogás, hadarás);
 • Komplex nyelvi fejlesztés;
 • Diszlexia-, diszgráfia-, diszkalkulia prevenció és reedukáció;
 • Részképességek fejlesztése (pl. időbeli-térbeli tájékozódás, szerialitás, auditív, vizuális ill. verbális emlékezet fejlesztése, szókincsfejlesztés, kognitív fejlesztés);
 • Beszédtechnikai tréning.
Logopédia Brüsszelben

A terápiák egy része online is végezhető.

Változatos feladatokkal teszem játékossá az oldott légkörben folyó munkát, amelynek fontos része az otthoni gyakorlás.

Ha bizonytalan vagy, hogy szükségetek van-e logopédiai segítségre, ingyenes konzultációval segítek!

Keress bizalommal a brusszelifejleszto@gmail.com címen vagy a +32 477 08 62 00 telefonszámon!

Szirányiné dr. Gawlovics Judit
gyógypedagógus-logopédus
alapozó terapeuta, tanár, drámapedagógus
+32 477 08 62 00
brusszelifejleszto@gmail.com