Mozgásfejlesztés - Alapozó Terápia és TSMT

Egyéni órák, változatos feladatokkal

Alapozó Terápia

Ha azt tapasztalatod, hogy a gyermeked

 • mozgása és beszéde lassabban fejlődik a kortársaihoz képest;
 • mozgása összerendezetlen, egyensúlya labilis, sokszor elesik;
 • nagymozgása vagy kézügyessége gyenge, nem szereti a kreatív tevékenységeket;
 • gyakran izeg-mozog vagy túl passzív;
 • figyelme szétszórt, nem vagy csak rövid ideig tud koncentrálni;
 • túlérzékeny vagy ingerkereső;
 • nehezebben teremt társas kapcsolatokat;
 • ingerlékeny, feledékeny;
 • tanulási, magatartási vagy beilleszkedési zavarokkal küzd.
Figyelmedbe ajánlom az Alapozó Terápia foglalkozásaimat!
Alapozó mozgásterápia

Alapozó Terápia

Az Alapozó Terápia mozgásfejlesztésen alapuló (ún. motoszenzoros) típusú idegrendszer fejlesztő terápia. Az egyszerű mozgásoktól halad az összetett, sorozatokból álló, bonyolult mozgásokig, a fejlett koordinációt igénylő feladatok megtanulásáig, automatizálódásáig. A mozgásfejlesztési gyakorlatsor hat a beszéd működéséért, az írásért és olvasásért felelős területekre is. A terápia során a mozgás kiegészül fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, ritmus, labdagyakorlatok stb.), ami tovább növeli a módszer hatékonyságát. A terápia során javul a mozgás kivitelezése, összerendezettsége, kialakul vagy megszilárdul a jobb-vagy baloldali dominancia, fejlődik az emlékezet, a koncentrációs és az együttműködési képesség.

A módszer nagy előnye, hogy nem NEM HOME-TRAINING:

 • a gyermeked szakember vezetésével végzi a feladatokat;
 • szakember felügyeli, javítja a hibás kivitelezést, amelyet a szülő esetleg nem venne észre;
 • nem kell betanulnod a feladatsorokat és ehhez drága eszközöket vásárolni, tárolni;
 • nem terheli a szülő-gyerek kapcsolatot;
 • párban vagy kiscsoportban is dolgozhattok;
 • tágas, jól felszerelt terem áll a rendelkezésemre.

Ez a terápia hatásos (5-16 éves korig):

 1. Megkésett vagy/és hibás, akadályozott beszédfejlődésnél (diszfáziák).
  Kiejtési hibával, pöszeséggel küzdő gyermekeknél.
 2. Diszlexiánál, alaki diszgráfiánál= olvasás és/vagy írásgyengeségnél.
 3. Azoknál az organikus eredetű túlmozgásos (hypermotil)- figyelemzavaros gyermekeknél, akiknél oxigénhiányos károsodás keletkezett.
 4. Fejlődésben, érésben elmaradt óvodásoknál.
 5. Enyhe fokú értelmi fogyatékossággal élő gyermekeknél.
 6. Minden olyan gyermeknél, aki mozgásügyetlenségben szenved bármilyen okból.

A terápiát egy kb. 2 órás vizsgálat előzi meg, amely feltérképezi többek között a nagymozgásokat, egyensúlyt, térbeli és időbeli tájékozottságot, a keresztmozgásokat, emlékezetet, szerialitást, mozgások összerendezettségét, finommotorikát, a szem, kéz és láb dominanciáját. A vizsgálathoz tartozik egy anamnézis lap és egy fejlődési kérdőív, melyeket a szülő tölt ki. A vizsgálati eredmény alapján beszéljük meg a szülőkkel a fejlesztendő területeket, a foglalkozások típusát, gyakoriságát.

A módszerről bővebben a www.alapozoterapiak.com

Alapozó mozgásterápia

Szirányiné dr. Gawlovics Judit
gyógypedagógus-logopédus
alapozó terapeuta, tanár, drámapedagógus
+32 477 08 62 00
brusszelifejleszto@gmail.com


TSMT (Tervezett SzenzoMotoros Tréning) Brüsszelben online konzultációval!

Szeretettel várom a családokat, ha kérdésük adódik gyermekükkel kapcsolatban 3 hónapostól 12 éves korig az alábbi területeken:
 • mozgásfejlődés, izomtónus eloszlás,
 • beszédindulás, beszédfejlődés, beszédértés, kommunikáció,
 • tanulási nehézségek, részképességek, figyelem,
 • nagy- és finommozgások,
 • hangokkal, látással, tapintással kapcsolatos érzékelések,
 • kóros együttmozgások és csecsemőkori reflexek.

A módszerről további információkat a www.bhrgmodel.org/hun/information linkre kattintva olvashattok.

Elérhetőségem: szabo.gyongyver.tsmt@gmail.com

Szabó Gyöngyvér
TSMT terapeuta