VACKOR komplex

kiscsoportos program a sikeres iskolakezdéshez

Mi a foglalkozás célja?

A gyerekek a sikeres iskolakezdéshez szükséges készségeket és képességeket sajátíthatják el a szeretetteljes, elfogadó környezetben, felkészült szakember vezetésével.

kiscsoportos program a sikeres iskolakezdéshez

Kinek ajánljuk az órákat?

Minden óvodáskorú gyereknek tanítási nyelvétől függetlenül.

Mit jelent, hogy kiscsoportos óra?

A csoport max. 6 fős, így minden gyermek megkapja az egyéni figyelmet és a személyre szabott, differenciált foglalkozást. A szülőkkel, gyerekekkel évek óta együtt dolgozunk, nyitott, barátságos csapat vár titeket.

Mit jelent, hogy a program komplex?

Felöleli a kommunikáció, az érzelmi intelligencia, a motorikum, a kognició és kreativitás területeit is, így többféle foglalkozás előnyeit egyesíti.

Mi történik a foglalkozásokon?

Az életkori sajátosságokhoz igazodóan meséken, mondókákon, verseken, dalokon, kézműves ötleteken, mozgásügyesítő játékokon keresztül ismerkedünk a világgal, a gyerekeket érdeklő témákkal.

Miért ajánlott az ovis korosztálynak?

Kifejezetten ennek a korosztálynak szóló, gondosan felépített program a szókincs gazdagítására, a helyes, választékos beszéd gyakorlására, valamint a nagymozgás, a finommotorika, a szociális érettség és értelmi funkciók fejlesztésére.

Szirányiné dr. Gawlovics Judit
gyógypedagógus-logopédus
alapozó terapeuta, tanár, drámapedagógus
+32 477 08 62 00
brusszelifejleszto@gmail.com