Magyar nyelv és irodalom

Csoportos magyarórák Brüsszelben kezdő és haladó szinten!

Mikrocsoportos személyes vagy online magyartanítás Belgiumban is!

Milyen egy jó csoportos magyaróra? Szerintem
  • játékos, színes, érdekes,
  • tudatosan felépített,
  • jó hangulatú,
  • stresszmentes,
  • differenciált,
  • hatékony,
  • és örömteli.
Magyar nyelv és irodalom Brüsszelben

Ha ilyet keresel a gyermeked számára, csatlakozzatok ti is tantermi vagy online csoportjainkhoz. Az aktuális időpontok az ÓRAREND menüpontban találhatók.

A BETŰLEVES innovatív szemléletű foglalkozás azoknak az 6 éven felüli gyerekeknek, akik szórakoztató módon szeretnék elsajátítani, gyakorolni az olvasást és az írást, valamint megismerni a kortárs és klasszikus hazai és nemzetközi gyermekirodalmat. Az órák során kiemelt figyelmet fordítok a szövegalkotás és szövegértés fejlesztése, a szókincsbővítésre, a nyelvhelyességre és a helyesírás megalapozására. A 3-4 fős csoport biztosítja, hogy minden gyermek megkapja az egyéni figyelmet, a személyre szabott foglalkozást. Diszlexia prevenciós, projektszemléletű módszerem hatékony eszköz, hogy az olvasás és a tanulás örömmé válhasson!

A HANDABANDA program a már olvasni jól tudó nagyobbaknak szól, akik szeretnék elmélyíteni a nyelvtani ismereteiket és felfedezni a magyar és a nemzetközi irodalmi műveket. A tanulók előzetes felmérés alapján, tudásuknak megfelelő csoportba kerülnek, jó hangulatú, hatékony órákon gyarapíthatják a tudásukat. A mikrocsoportos rendszer garantálja az egyéni szükségletekhez igazodó differenciált oktatást

A gyerekek számára nem életkoruk, hanem eredményeik alapján választom ki a legalkalmasabb foglalkozást. Kérd ingyenes felmérő anyagunkat a gyermeked életkorának és előzetes ismereteinek megjelölésével!

Az aktuális időpontokért kattintsatok az ÓRAREND menüpontra!

Szirányiné dr. Gawlovics Judit
gyógypedagógus-logopédus
magyar-történelem szakos tanár, drámapedagógus, alapozó terapeuta
+32 477 08 62 00
brusszelifejleszto@gmail.com